Odstúpenie od zmluvy

Formulár na odstúpenie od zmluvy (vzor)
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Vaša spoločnosť
Ulica
PSČ Mesto
IČO: xxxxxxx
DIČ: xxxxxxxxxx
IČDPH : SKxxxxxxxxx
Zápis : xxxxxxxxx
Email: vas@email.sk
Telefón: xxxxxxxxxxxx

— Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar : ..............
— Dátum objednania/dátum prijatia (*) ..............
— Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............
— Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............
— Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............
— Dátum ..............
(*) Nehodiace sa prečiarknite.

Vaša IP adresa je: 3.239.242.55
Copyright © 2021 www.elite-shop.eu/. Powered by Zen Cart