Odstúpenie od zmluvy

Formulár na odstúpenie od zmluvy 
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Ľudmila Slobodníková
Rozkvet 2037/75
01701  Považská Bystrica
IČO: 46327495
DIČ: 1041769443
Zápis : 330-19299
Email: vieojs@gmail.com
Telefón: 0903514760

— Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar : ..............
— Dátum objednania/dátum prijatia (*) ..............
— Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............
— Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............
— Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............
— Dátum ..............
(*) Nehodiace sa prečiarknite.

Vaša IP adresa je: 3.87.250.158
Copyright © 2022 www.elite-shop.eu/. Powered by Zen Cart